Poštanski broj Zubin Potok

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Zubin Potok. U opštini Zubin Potok ima 2 pošte. Poštanski broj Zubin Potok

Poštanski broj Zubin Potok

U Zubinom Potoku postoji dobra pokrivenost poštanskom infrastrukturom.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski brojPakMestoUlica
38226921044BrnjakBrnjak bb
38228920102Zubin PotokKolašinskih Kneževa 19

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Regionalna radna jedinica Gračanica