Poštanski broj Gora

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Gora. U opštini Gora ima 1 pošta. Poštanski broj Gora

Poštanski broj Gora

U Gori postoji poštanska jednica Pošte Srbija.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski broj: 38420

Pak: 940101

Mesto: Dragaš

Ulica: Dragaš bb

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Regionalna radna jedinica Gračanica