Poštanski broj Novo Brdo

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Novo Brdo. U opštini Novo Brdo ima 1 pošta. Poštanski broj Novo Brdo

Poštanski broj Novo Brdo

U Novom Brdu postoji poštanska jednica Pošte Srbija.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski broj: 38255

Pak: 971301

Mesto: Prekovce

Ulica: Prekovce bb

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Regionalna radna jedinica Gračanica