Poštanski broj Kosovo Polje

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Kosovo Polje. U opštini Kosovo Polje ima 1 pošta. Poštanski broj Kosovo Polje

Poštanski broj Kosovo Polje

U Kosovu Polju postoji poštanska jednica Pošte Srbija.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski broj: 38210

Pak: 980207

Mesto: Ugljare

Ulica: Fruškogorska bb

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Regionalna radna jedinica Gračanica