Poštanski broj Peć

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Peć. U opštini Peć ima 1 pošta. Poštanski broj Peć

Poštanski broj Peć

U Peći postoji poštanska jednica Pošte Srbija.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski broj: 38310

Pak: 930101

Mesto: Goraždevac

Ulica: Goraždevac bb

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Regionalna radna jedinica Gračanica