Poštanski broj Sevojno

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za gradsku opštinu Sevojno. U gradskoj opštini Sevojno ima 1 pošta. Poštanski broj Sevojno

Poštanski broj Sevojno

U Sevojnu postoji poštanska jednica Pošte Srbija.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski broj: 31205

Pak: 503118

Mesto: Sevojno

Ulica: Milivoja Marića 33

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Regionalna radna jedinica Užice