Poštanski broj Požega

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Požega. U opštini Požega ima 6 pošti. Poštanski broj Požega

Poštanski broj Požega

U Požegi postoji dobra pokrivenost poštanskom infrastrukturom, kako u gradskim tako i u prigradskim naseljima i mestima.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski brojPakMestoUlica
31210504702PožegaKralja Petra 2
31212505161PožegaBraće Mićića 1
31213505401Velika JeževicaVelika Ježevica bb
31214505501Gornja DobrinjaGornja Dobrinja bb
31215505601Jelen DoJelen Do bb
31237505701RogeRoge bb

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Regionalna radna jedinica Užice