Poštanski broj Priboj

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Priboj. U opštini Priboj ima 4 pošte. Poštanski broj Priboj

Poštanski broj Priboj

U Priboju postoji dobra pokrivenost poštanskom infrastrukturom.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski brojPakMestoUlica
31330514340PribojNemanjina 60
31333515105PribojDvanaestog Januara 23
31335516001KasidoliSastavci bb
31337515610BanjaBanja bb

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Regionalna radna jedinica Užice