Poštanski broj Rekovac

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Rekovac. U opštini Rekovac ima 6 pošti.

Poštanski broj Rekovac

U Rekovcu postoji dobra pokrivenost poštanskom infrastrukturom, kako u gradskim tako i u prigradskim naseljima i mestima.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski brojPakMestoUlica
35260588219RekovacKralja Petra Prvog 109
35263589101BelušićBelušić bb
35264589201PreveštPrevešt bb
35265589301DragovoDragovo bb
35267589501OparićOparić bb
35274589012LoćikaLoćika bb

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Područna jedinica Jagodina