Poštanski broj Lapovo

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Lapovo. U opštini Lapovo ima 1 pošta. Poštanski broj Lapovo

Poštanski broj Lapovo

U Lapovu postoji poštanska jednica Pošte Srbija.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski broj: 34220

Pak: 547103

Mesto: Lapovo

Ulica: Njegoševa 16

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Regionalna radna jedinica Kragujevac