Poštanski broj Žabalj

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Žabalj. U opštini Žabalj ima 5 pošti. Poštanski broj Žabalj

Poštanski broj Žabalj

U Žablju postoji dobra pokrivenost poštanskom infrastrukturom.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski brojPakMestoUlica
21230382401ŽabaljNikole Tesle 60
21231ČurugSvetog Save 125
21237382501GospođinciKralja Petra Prvog 18
21238383084ČurugSvetog Save 63
21239382701ĐurđevoKralja Petra Prvog 63

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Radna jedinica Novi Sad