Poštanski broj Sremski Karlovci

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Sremski Karlovci. U opštini Sremski Karlovci ima 1 pošta. Poštanski broj Sremski Karlovci

Poštanski broj: 21205

Pak: 412401

Mesto: Sremski Karlovci

Ulica: Karađorđeva 1

Radna jedinica Novi Sad