Poštanski broj Sremski Karlovci

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Sremski Karlovci. U opštini Sremski Karlovci ima 1 pošta. Poštanski broj Sremski Karlovci

Poštanski broj Sremski Karlovci

U Sremskim Karlovcima postoji poštanska jednica Pošte Srbija.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski broj: 21205

Pak: 412401

Mesto: Sremski Karlovci

Ulica: Karađorđeva 1

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Radna jedinica Novi Sad