Sve što treba da znate o logistici u Srbiji

U ovom detaljnom vodiču saznajte sve što treba da znate o logistici u Srbiji – od toga da li vam je potrebna, koja su carinska dobra, kako funkcioniše carinsko posredovanje, do prednosti angažovanja logističke kompanije za ceo proces uvoza i izvoza.

Da li mi je potrebna logistička kompanija?

U današnje vreme globalizacije i povećane trgovine, logistika je postala ključna za efikasno poslovanje. Bez obzira da li uvozite, izvozite ili distribuirate robu unutar Srbije, potrebna vam je dobra logistička podrška.

Logističke kompanije nude niz usluga koje olakšavaju trgovinu. One se brinu o transportu, carinjenju, skladištenju i distribuciji robe.

Takođe nude savetodavne usluge i pomažu u ispunjavanju carinskih i drugih propisa. Angažovanjem logističke kompanije možete da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje i smanjite troškove.

Prema istraživanju Asocijacije za logistiku Srbije, kompanije koje koriste usluge logističkih preduzeća za transport i distribuciju ostvaruju uštede i do 25% u odnosu na sopstvenu logistiku. Zato većina firmi u Srbiji angažuje neku od brojnih logističkih kompanija za ove potrebe.

Šta je carinska roba?

Carinska roba obuhvata sve proizvode koji se uvoze ili izvoze preko granice Srbije. Prema Carinskom zakonu Srbije, svu robu koja ulazi ili izlazi iz zemlje potrebno je prijaviti carini i platiti odgovarajuće dažbine.

Carina prilikom uvoza naplaćuje uvozne dažbine – carinu, PDV i akcize na alkohol, duvan i naftne derivate. Stopa carine zavisi od vrste proizvoda i porekla, dok su PDV i akcize fiksne. Kod izvoza se uglavnom ne naplaćuju dažbine, osim kod izvoza određenih proizvoda.

Pravilno carinjenje robe je kompleksan proces koji zahteva poznavanje carinskih procedura, dokumentacije i tarifa. Greške u carinjenju mogu rezultirati plaćanjem kazni i zadržavanjem robe na granici. Zato je preporučljivo angažovati špediciju ili logističku kompaniju koja ima iskustvo u carinskom posredovanju.

Špedicija i carinjenje u Leskovcu

Leskovac je jedan od vodećih industrijskih i trgovinskih centara u Srbiji. Špedicija Leskovac i logističke usluge veoma zastupljene. Jedan od vodećih špeditera i logističara u Leskovcu Tenašped.

Oni nude kompletne usluge u vezi sa transportom, skladištenjem i carinjenjem robe. Carina Leskovac zna da bude komplikovana za osobe koje se ne bave svakodnevno ovim poslom. S toga se uvijek savjetuje angažovanje profesionalne firme, kao što je Tenašped. 

Bave se uvozom i izvozom za kompanije iz Leskovca i okoline, posebno u tekstilnoj, prehrambenoj i metaloprerađivačkoj industriji. Pomažu oko organizacije transporta.

Mnoge kompanije imaju carinska ovlašćenja za zastupanje pred carinom u Leskovcu i Beogradu, što olakšava trećim firmama poslovanje. Vrše pripremu dokumentacije, podnošenje JCI, plaćanje dažbina i druge carinske formalnosti u ime klijenta. Svojim iskustvom ubrzavaju carinske procedure i smanjuju troškove za preduzeća u Leskovcu.

Kako funkcioniše posredovanje i zastupanje u carinskom postupku?

Carinsko posredovanje podrazumeva pomoć u kompletiranju dokumentacije, izradi JCI, kontroli, plaćanju i drugim radnjama u carinskom postupku. Carinski posrednik može biti i carinski agent, odnosno lice koje ima dozvolu carine da zastupa klijente.

Prednosti carinskog zastupanja su brže i povoljnije carinjenje jer carinski agenti imaju znanje, veze i iskustvo da optimizuju proces. Oni proveravaju tarifu i poreklo, popunjavaju JCI, pružaju garanciju za eventualne carinske dugove, komuniciraju sa carinom u ime klijenta i plaćaju dažbine.

Time štede vreme i novac privrednicima, koji se mogu posvetiti svojoj osnovnoj delatnosti. Carinsko zastupanje je posebno korisno za manje firme koje retko uvoze/izvoze i nemaju carinska ovlašćenja. Preporučuje se i firmama koje uvoze/izvoze često jer ubrzava tok robe i smanjuje greške.

Povezani tekstovi:

Da li vam je potrebna logistička kompanija za uvoz i izvoz robe?

Većini preduzeća u Srbiji je potrebna pomoć logističke kompanije prilikom uvoza i izvoza, iz sledećih razloga:

 • Nemaju znanje i iskustvo u carinskim procedurama i dokumentaciji
 • Nemaju vremena da se bave logistikom i transportom robe
 • Žele da optimizuju transportne troškove i vreme isporuke
 • Zahteva im se carinsko zastupanje koje mogu pružiti samo ovlašćeni špediteri i agenti
 • Potrebna im je pomoć oko skladištenja i distribucije nakon carinjenja
 • Žele da se fokusiraju na svoju osnovnu delatnost i prepuste logistiku profesionalcima

Angažovanjem špedicije ubrzaćete uvoz ili izvoz, izbeći carinske penalе i pojeftiniti kompletan proces.

Da li logistička kompanija skladišti robu?

Vodeće logističke kompanije u Srbiji nude i usluge skladištenja, odnosno magacinskog smeštaja robe. Posle carinjenja, roba se može uskladištiti u carinska ili slobodna skladišta gde čeka dalju distribuciju.

Prednosti usluge skladištenja su:

 • Bezbedan i kontrolisan prijem, smeštaj i izdavanje robe
 • Carinsko skladištenje – roba može da se skladišti pre carinjenja bez plaćanja uvoznih dažbina
 • Ušteda prostora i optimizacija zaliha za vaše preduzeće
 • Profesionalno upravljanje zalihama, ulazno-izlaznom logistikom
 • Fleksibilnost – roba se može skladištiti koliko je potrebno
 • Niži troškovi u odnosu na sopstveno skladištenje

Najveći logističari u Srbiji poseduju skladišne kapacitete u više gradova. Oni najčešće pružaju zbirne usluge transporta, carinjenja i skladištenja što je idealno rešenje za izvoznike i uvoznike.

Zaključak

Efikasna logistika je ključ poslovnog uspeha u Srbiji. Najbolje je prepustiti transport, carinjenje, skladištenje i distribuciju roba stručnjacima – špediterima i logističkim kompanijama. Oni raspolažu znanjem, resursima i carinskim ovlašćenjima da na najbolji način dopreme vašu robu od proizvođača do krajnjih kupaca.

Logističke kompanije poput Tenašpeda u Leskovcu nude kompletna rešenja za ceo proces uvoza ili izvoza. Angažujte pouzdanog partnera i posvetite se onome u čemu ste najbolji – svojim proizvodima ili uslugama.