Poštanski broj Senta

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Senta. U opštini Senta ima 6 pošti. Poštanski broj Senta

Poštanski broj Senta

U Senti postoji dobra pokrivenost poštanskom infrastrukturom, kako u gradskim tako i u prigradskim naseljima i mestima.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski brojPakMestoUlica
24352447454TornjošSvetog Stevana 5
24400446692SentaPoštanska 2
24401446296SentaTornjoški put 41
24406447101Gornji BregPetefi Šandor 4
24407447210KeviAranj Janoš 2
24408447301BogarašMaršala Tita 34

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Regionalna radna jedinica Subotica