Poštanski broj Kostolac

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za gradsku opštinu Kostolac. U gradskoj opštini Kostolac ima jedna pošta.

Poštanski broj Kostolac

U Kostolcu postoji poštanska jednica Pošte Srbija.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski broj: 12208

Pak: 293816

Mesto: Kostolac

Ulica: Trg Bratstva i Jedinstva 2

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Područna jedinica Požarevac