Poštanski broj Ivanjica

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Ivanjica. U opštini Ivanjica ima 7 pošti.

Poštanski broj Ivanjica

U Ivanjici postoji dobra pokrivenost poštanskom infrastrukturom, kako u gradskim tako i u prigradskim naseljima i mestima.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski brojPakMestoUlica
32250530102IvanjicaVenijamina Marinkovića 10
32252532295PrilikePrilike bb
32253532335BrezovaBrezova bb
32254532405VionicaVionica bb
32255532510MeđurečjeMeđurečje bb
32256532601BratljevoBratljevo bb
32258532815KušićiKušići naselje bb

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Područna jedinica Čačak