Poštanski broj Irig

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Irig. U opštini Irig ima 4 pošte.

Poštanski broj Irig

U Irigu postoji dobra pokrivenost poštanskom infrastrukturom.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski brojPakMestoUlica
22328335827Krušedol SeloDevetog Marta 1
22406335104IrigVojvode Putnika 3
22408336451VrdnikMilice Stojadinović 18
22409336878JazakCara Uroša 67

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Područna jedinica Sremska Mitrovica