Poštanski broj Bosilegrad

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Bosilegrad. U opštini Bosilegrad ima 4 pošte. Poštanski broj Bosilegrad

Poštanski broj Bosilegrad

U Bosilegradu postoji dobra pokrivenost poštanskom infrastrukturom.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski brojPakMestoUlica
17538638801Gornja LisinaGornja Lisina bb
17540636101BosilegradGeorgi Dimitrov 65
17544636401Donja LjubataDonja Ljubata bb
17546636501BistarBistar bb

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Regionalna radna jedinica Vranje