Poštanski broj Blace

Ovde možete pronaći sve poštanske kodove, brojeve i pak kod za opštinu Blace. U opštini Blace ima 3 pošte.

Poštanski broj Blace

U opštini Blace postoji dobra pokrivenost poštanskom infrastrukturom.

U zavisnosti od lokacije na kojoj se isporučuje pošiljka, za brzu i preciznu dostavu odaberite poštanski broj na lokaciji koja je najbliža vašoj adresi ili željenoj adresi.

Poštanski brojPakMestoUlica
18420654116BlaceKralja Petra I Karađorđevića 28
18425655601Gornja DragušaGornja Draguša bb
18426655701BarbatovacBarbatovac bb

Informacije i saveti od pomoći

Da biste izbegli kašnjenje vaše pošte ili isporuke, uverite se da ste na pošiljci upisali ispravan poštanski broj, a kako bi vaša pošiljka brže i sigurnije stigla preporučljivo je da upišete i PAK broj.

Područna jedinica Prokuplje